By @daniel_greenbergg - אז למרות הצמצום בעקבות הנחיות ראש הממשלה , אני אישית הרגשתי שהיו מאה מוזמנים מיוחדים כמו אלף, אני רוצה להודות לכל אחת ואחד שהגיעו לשמח ולשמוח איתנו , תודה לאירית רחמים על הפקה כנגד כל הסיכויים , אלופה כרגיל וכמובן לכל צוות ההפקה שדאג שהכל יהיה פשוט מושלם. @daniel_greenbergg Download

אז למרות הצמצום בעקבות הנחיות ראש הממשלה , אני אישית הרגשתי שהיו מאה מוזמנים מיוחדים כמו אלף, אני רוצה להודות לכל אחת ואחד שהגיעו לשמח ולשמוח איתנו , תודה לאירית רחמים על הפקה כנגד כל הסיכויים , אלופה כרגיל וכמובן לכל צוות ההפקה שדאג שהכל יהיה פשוט מושלם.

17473
180
2 years